Profil

JUDr. Iveta Kalinová JUDr. Iveta Kalinová
Advokátka zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory

Právna prax: 27 rokov
Odborné zameranie / prax: obchodné právo, právo nehnutežností, vymáhanie pohžadávok, občianske právo, pracovné právo, rodinné právo, medzinárodné osvojenie detí a medzinárodné únosy detí
Jazyky: slovenský, anglický, ruský

Prechádzajúce pôsobenie:
- Podniková právnička so zameraním na obchodno-právne vzahy
- Právnička v obchodnej banke so zameraním na bankové a finančné právo
- Stហv Londýne v advokátskej kancelárii

Vzdelanie: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave